Informacje dla osób posługujących się językiem migowym

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Logo osób głuchoniemych i napis Przyjazna Policja

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi. Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatna. 

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) z podaniem proponowanego terminu wizyty, kontaktując się z Dyżurnym jednostki:

  • faksem pod  nr 47 714 15 06(za pośrednictwem załączonego wniosku), 
  • na adres e-mail: kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl  (za pośrednictwem załączonego wniosku).
  • lub kontaktując się z Zespołem Komunikacji Społecznej za pomocą wiadomosci SMS pod numerem 606 386 841

w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  • Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach codziennie - przez całą dobę.
  • Komendant Miejski Policji w Suwałkach w każdy poniedziałek w godzinach 15:30 – 17:00. ( link )

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa podlaskiego dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Metryczka

Data publikacji : 13.11.2014
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Suwałkach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wałecka-Chamiuk
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Grygo Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Grygo
do góry