Zakres działania i kompetencje

Zakresy działania Wydziałów Komendy Miejskiej w Suwałkach

 1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji i kierowników komórek organizacyjnych Komendy, zwanych dalej „Kierownikami” oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników, pracą Posterunku Policji kieruje Kierownik Posterunku Policji.
 2. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji kieruje Komendą w razie czasowej niemożności pełnienia funkcji przez Komendanta Miejskiego Policji.
 3. Zadania i kompetencje I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji określają odrębne przepisy wydane przez Komendanta.
 4. Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów i pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji i do współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w określonym zakresie.
 5. Komendant może powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły i wyznaczyć policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy tych zespołów.

Komendant sprawuje bezpośredni nadzór nad :

 • Wydziałem Prewencji,
 • Wydziałem Sztab Policji,
 • Wydziałem Patrolowo-Interwencyjnym,
 • Wydziałem Ruchu Drogowego
 • Wydziałem Prezydialnym, Kadr i Szkolenia,
 • Zespołem Komunikacji Społecznej,
 • Zespołem Administracyjno-Gospodarczym,
 • Zepołem ds. Transportu,
 • Zespołem Łacznosci i Informatyki,
 • Zespołem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Jednoosobowym Stanowiskiem do spraw Prawnych
 • Jednoosobowym Stanowiskiem do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym
 • Wydziałem Kryminalnym,
 • Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą​
 • Posterunkami Policji.

Komórką organizacyjną Komendy kieruje jej kierownik przy pomocy zastępców, kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.

Metryczka

Data publikacji 01.05.2018
Data modyfikacji 27.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Suwałkach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Tyczkowski
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Grygo Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Grygo
do góry